Det finns ingen video

Årets drottning 2021, med välstiftade celler.

Årets drottning 2021 som är igång fint med äggläggningen.

Fullt med ägg.

Är nöjd med årets drottning som är produktiv.

Snart dax att bura.

Drottningcell som är dax att bura.

Buras drottningcell.

Flera som är burade.

Förbereder odlingskupan till drottningen.

Gulmärkt drottning

Tillsättning av ny drottning som är blåmärkt.