Här inne ska slungrummet installeras med ny slunga och avtäckningsbord.