Bin i stan är möjligt. Följ länken; www.binistan.nu

Dags för säsongens första slungning från SEFAB kupan 2021
Dags för säsongens första slungning från SEFAB kupan 2021
Honungen håller en vattenhalt på 15,9%.
Honungen håller en vattenhalt på 15,9%.
Honungen burkad från säsongens första slungning 2021, SEFAB kupan levererar.
Honungen burkad från säsongens första slungning 2021, SEFAB kupan levererar.
Nu är det mycket bin i SEFAB kupan.
Nu är det mycket bin i SEFAB kupan.
Sluttskattning 2021 från SEFAB kupan.
Sluttskattning 2021 från SEFAB kupan.
SEFAB kupan har levererat ca: 50 kilo honung 2021, i centrala Norrköping. Honungen vid slutskattningen har en nötsmak som jag inte upplevt tidigare, vilket kan vara att bina dragit nektar från hästkastanj.
SEFAB kupan har levererat ca: 50 kilo honung 2021, i centrala Norrköping. Honungen vid slutskattningen har en nötsmak som jag inte upplevt tidigare, vilket kan vara att bina dragit nektar från hästkastanj.
Slutskattning och påbörjad invintring av SEFAB kupan 2021.
Slutskattning och påbörjad invintring av SEFAB kupan 2021.