Honungen burkad från säsongens första slungning 2021, SEFAB kupan levererar.